குழாய்க்கிணறு அமைக்கப்பட்டது

பொதுக் கூட்டத்தின் இரண்டாம் தீர்மான அடிப்படையில் கனடாவில் வசிக்கும் எமது கழக அங்கத்தவரான செ.ஜெயகுமார் அவர்களின் ஆதரவுடன் எமது கழக நீர் பாவனைக்காக குழாய்க்கிணறு இன்றையதினம் அமைக்கப்பட்டது.ஜெயகுமார் அவர்களுக்கு எமது கழக அங்கத்தவர்கள்

Read more

சுற்றி கம்பி வேலி அமைத்த

எமது கழகத்திற்கு பிரதேச செயலகத்தினால் துரித கிராமிய அபிவிருத்தி செயற்திட்டத்தின் கீழ் விசேட நிதி ஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் கழக மைதானத்தினை சுற்றி கம்பி வேலி அமைத்தலின் செயற்பாடுகள் நிறைவு பெற்றுள்ளன.இதற்கு உதவிய அனைத்து

Read more