About us

இன்று மாதகலில் மட்டுமன்றி சண்டிலிப்பாய் பிரதேச செயலகத்திற்கு உட்பட்ட விளையாட்டுக்கழகங்களில் வளர்ந்து வரும் ஒரு முன்னணி விளையாட்டுக் கழகமாக மாதகல் விநாயகர் விளையாட்டுக் கழகம் இருக்கின்றது. இவ்வாறன எமது கழகமானது 1990 ஆம் ஆண்டளவில் அன்றைய இளைஞர்கள் மேற்கொண்ட முயற்சியினால் எமது கழகம் விநாயகர் விளையாட்டுக் கழகம் என்ற பெயரிலே தோற்றம் பெற்றது. அன்று தொட்டு இன்று வரை அதே விநாயகர் விளையாட்டுக் கழகம் என்ற அடையாளத்துடன் பல பரிணாம வளர்ச்சிக்கு உட்பட்டு இன்றும் மாதகலில் முன்னணி விளையாட்டுக் கழகமாக செயற்பட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம்.

எமது கழகமானது ஆரம்ப காலத்தில் (1996 ஆம் ஆண்டளவில்) சண்டிலிப்பாய் பிரதேச செயலக பிரிவிலே JD/VSW/290 என்ற பதிவிலக்கத்தில் எமது கழகத்தினை பதிவு செய்து கொண்டோம். அதற்கடுத்ததாக, 2016 ஆம் ஆண்டளவில் வடமாகாண விளையாட்டுத் திணைக்களத்தில் NP /JAF /SAN /03 எனும் பதிவிலக்கத்தில் எமது கழகத்தினை பதிவு செய்துள்ளோம். எமது கழகத்தில் அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட இயங்கு நிலை உறுப்பினர்கள் அங்கம் வகிப்பதுடன் அவர்கள் காஞ்சிபுரம், மேற்கு மாதகல், மாதகல் கிழக்கு, மாதவன் கடவை, சூழானை, மாதகல் வடக்கு போன்ற அனைத்து பிரதேசங்களையும் பிரதிநிதித்துவப் படுத்துகின்றனர்.

கழகத்தின் இலட்ச்சினை கழகத்தின் கொடி கழகத்தின் மகுட வாசகம்
VSC

”முயன்றால் முடியும்”

 

கிரிக்கட், கரப்பந்து மற்றும் பூப்பந்து போன்ற வெளியக விளையாட்டுகளிலும், செஸ், கரம் போன்ற உள்ளக விளையாட்டுக்களிலும் எமது வீரர்கள் கைதேர்ந்தவர்களாக உள்ளனர்.  எமது கழக செயற்பாடுகள் சிறந்த ஆரோக்கிய விளையாட்டு வீரர்களை உருவாக்குவதுடன் மட்டும் நின்றுவிடாது, சமூகத்திற்கு தேவைப்படுகின்ற சேவைகளையும் விழிப்புணர்வுகளை கடந்த காலங்களில் மேற்கொண்டு வருகின்றோம்.

ஆரம்ப காலங்களில் பல்வேறு இடர்பாடுகளிற்கு மத்தியில் தற்காலிக மைதானங்களில் பயிற்சியினை மேற்கொண்ட எமக்கு புதிய விளையாட்டு மைதானமானது பிரான்ஸ் மாதகல் நலன் புரி சங்கம், கனடா மாதகல் நலன்புரி ஒன்றியம், லண்டன் மாதகல் நலன் புரி சங்கம், சுவிஸ் மாதகல் நலன் புரி சங்கம், மற்றும் எமது கழக நலன்விரும்பிகள், பழைய அங்கத்தவர்கள், மாதகல் மக்களின் உதவியுடன் புதிய மைதானமானது 2015 ஆம் ஆண்டிலிருந்து அமைக்கப்பட்டு வருகின்றது. மேலும் அரச மற்றும் மாதகல் நலன்புரி சங்ககளின் நிதி உதவியுடன் உள்ளக விளையாட்டு அரங்கக்கானது கட்டப்பட்டு வருகின்றது. எதிர்வரும் ஐந்து வருடங்களினுள் எமது மைதான மற்றும் கட்டிட வேலைகள் நிறைவு பெற்று முழுமையான மைதானம் உருவாக்கப்படும்.