சுற்றி கம்பி வேலி அமைத்த

எமது கழகத்திற்கு பிரதேச செயலகத்தினால் துரித கிராமிய அபிவிருத்தி செயற்திட்டத்தின் கீழ் விசேட நிதி ஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் கழக மைதானத்தினை சுற்றி கம்பி வேலி அமைத்தலின் செயற்பாடுகள் நிறைவு பெற்றுள்ளன.இதற்கு உதவிய அனைத்து அங்கத்தவர்களிற்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *