குழாய்க்கிணறு அமைக்கப்பட்டது

பொதுக் கூட்டத்தின் இரண்டாம் தீர்மான அடிப்படையில் கனடாவில் வசிக்கும் எமது கழக அங்கத்தவரான செ.ஜெயகுமார் அவர்களின் ஆதரவுடன் எமது கழக நீர் பாவனைக்காக குழாய்க்கிணறு இன்றையதினம் அமைக்கப்பட்டது.ஜெயகுமார் அவர்களுக்கு எமது கழக அங்கத்தவர்கள் நன்றி தெரிவித்து கொள்கிறோம்

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *