அலங்கரிக்கப்பட்ட வெளிச்சக்கூடு

தைப்பொங்கல் தினத்திற்கு எமது கழக இளைஞர்களினால் அலங்கரிக்கப்பட்ட வெளிச்சக்கூடு.நாளையதினம் இடம்பெற இருக்கும் தைப்பொங்கல் நிகழ்விற்கும் பொது கூட்டத்திற்கும் கலந்து சிறப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *